Podziękowania

Urząd Miejski w Bieruniu

Śląskie stowarzyszenie „Akcent”

Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent”

Śląskie stowarzyszenie „Akcent”

Szansa dla Każdego

Szansa dla Każdego

Szansa dla Każdego

Szansa dla Każdego

Śląskie Stowarzyszenie „Akcent”

Szansa dla Każdego

Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej

Polski Związek Niewidomych

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

MOPS Katowice

Klub Sportowy „ROZWÓJ”

Klub Sportowy „ROZWÓJ”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK”

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Rodzice Trzylatków uczęszczających do Żłobka w Katowicach – Giszowcu

Prywatne podziękowania od rodziny

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych

Prywatne podziękowania matki

 Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Szkoła Podstawowa nr 5 w Katowicach

Gimnazjum nr 21 w Katowicach

Prywatne podziękowania od osoby niepełnosprawnej

Prywatne podziękowania za okazaną pomoc

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Prywatne podziękowania za okazaną pomoc

 Prywatne podziękowania od osoby niewidomej

Miejskie Przedszkole nr 94 w Katowicach

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza

Prywatne podziękowania

 Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych Centrum Rozwoju Dziecka

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Szkoła Podstawowa nr 20 w Katowicach

Dom Dziecka „Zakątek” w Katowicach

Dom Dziecka „Zakątek” w Katowicach

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach

Rzymskokatolicka Parafia Świętych Jana i Pawła Męczenników w Katowicach

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Państwowa Szkoła Muzyczna im. M. Karłowicza w Katowicach

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Związek Kynologiczny w Polsce

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Ślaskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKCENT”

Prywatne podziękowania rodzica

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Gimnazjum nr 19 im. H. Sławika w Katowicach

Klub Sportowy „ROZWÓJ”

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Dyrekcja Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach

Towarzystwo Miłośników Dębu

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. prof. S. Kaliskiego w Katowicach

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Międzyparafialny Katolicki Klub Sportowy „GLORIA” Archidiecezji Katowickiej

Prywatne podziękowania

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Prywatne podziękowania

Klub Sportowy „GLORIA”

Zespół Szkół nr 6 w Katowicach

Katowicka Izba Rzemieślnicza

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach im. S. Ligonia

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Dom Dziecka Tęcza w Katowicach

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Gimnazjum nr 19 w Katowicach

Dom Dziecka Stanica w Katowicach

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach

Podziękowanie od rodzica niepełnosprawnego syna

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent”

Prywatne podziękowania

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Parafia św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Katowicach

Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent” w Katowicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda”

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wspólna Praca”

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach

Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent” w Katowicach

Prywatne podziękowania

Samodzielne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Rehabilitacyjne w Katowicach

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im Jana Pawła II w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego

Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent”

XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm Witolda Pileckiego w Katowicach

Stowarzyszenie Szansa dla Każdego