O mnie

Mam 69 lat. Od 39 lat jestem żonaty i mam dwóch dorosłych synów: jeden to architekt ochrony krajobrazu i kształtowania terenów zielonych, drugi jest studentem geologii górniczej na Akademii Górniczej w Krakowie. Odkąd pamiętam zawsze zajmowałem się działalnością na rzecz innych ludzi – potwierdzeniem są podziękowania jakie otrzymuję od lat m.in. z Domu Pomocy Społecznej Bobrek k/Oświęcimia. Sam jestem wychowankiem Domu Dziecka i wiem jak bardzo potrzebna jest takim dzieciom najdrobniejsza pomoc i okazana życzliwość. Uważam, że gdyby każdy z nas na co dzień podarował coś drobnego małemu dziecku świat byłby radośniejszy. Bo jak mówi Janusz Korczak – … kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat..

Jestem radnym Rady Miasta Katowice czwartej kadencji. Działam w czterech komisjach: Edukacji, Infrastruktury i Środowiska, Górniczej, Polityki Społecznej. Dotychczas udało mi się zrealizować między innymi: doprowadziłem m.in. do:

  • remontu ul. W. Pola w Katowicach – wybudowania sygnalizacji świetlnej na ul. Załeskiej w Katowicach
  • ograniczyłem parkowanie wielotonowych aut ciężarowych na ul. W. Pola i doprowadziłem do wybudowania parkingu dla nich przy ul. Dolnej
  • uzyskałem pomieszczenia dla Stowarzyszenia Szansa dla każdego, które opiekuje się dziećmi ulicy
  • doprowadziłem do utworzenia Gimnazjum Integracyjnego
  • udało mi się uzyskać pracę dla osób jej potrzebujących oraz doprowadzićdo przyśpieszenia przydziału lokali w sytuacjach losowych bardzo trudnych.

Obecnie z mojego wniosku realizowane będą:

  • wyciszenie wentylatorów KWK Wujek – remont ul. Załęskiej i Rycerskiej
  • budowa węzła drogowego Dolna Przekopowa
  • prace związane z wyprowadzeniem ruchu tranzytowego Mikołowska Brynowska na ul. 73 Pułku Piechoty.

Potwierdzenie tych i pozostałych realizacji można znaleźć na mojej stronie internetowej we wnioskach, interpelacjach i podziękowaniach.

Przez wiele lat w prasie na mój temat pojawił się szereg artykułów, oto niektóre z nich: