Wnioski

  Luty 2005

 • Wniosek dot. remontu drogi wewnątrzosiedlowej na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach

  Pobierz

  Kwiecień 2005

 • Wniosek dot. braku rozpoznania wniosku o utworzenie Katowickiej Rady Oświatowej

  Pobierz

 • Wniosek dot. porządków w dzielnicy Brynów

  Pobierz

 • Wniosek dot. zbycia nieruchomości garażu podziemnego ul. PCK 9 a M.C. Skłodowskiej 27-29 i Jordana 6

  Pobierz

 • Wniosek dot. RM-IV-AW-3010/4/05 nie ujęcia w wieloletnim planie inwestycyjnym Miasta Katowice na lata 2005-2010 wnioskowanych przez mnie niezbędnych zadań służących mieszkańcom naszego miasta

  Pobierz

 • Wniosek dot. wniosku z dn. 03 stycznia 2005r. w sprawie przejęcia przez Zieleń Miejską skweru położonego między ul. W. Pola 2, zjazdem z ul. Górnośląskiej i ul. Mikołowską

  Pobierz

  Maj 2005

 • Wniosek dot. wykonania nowych chodników i jezdni na ul. Pięknej i Parkowej w Katowicach

  Pobierz

 • Wniosek dot. wykonania oświetlenia na ul. Mikołowskiej 112 do 118 oraz oświetlenia w Parku Kościuszki

  Pobierz

 • Wniosek dot. wykonania zabezpieczeń na słupach oświetleniowych

  Pobierz

 • Wniosek dot. wykonania nowych chodników i jezdni na ul. Pięknej i Parkowej w Katowicach

  Pobierz

 • Wniosek dot. pisma w sprawie wykonania zabezpieczeń w słupach oświetleniowych

  Pobierz

  Czerwiec 2005

 • Wniosek dot. wniosku w sprawie wykonania oświetlenia ul. Mikołowskiej 112-118 oraz oświetlenia Parku Kościuszki

  Pobierz

 • Wniosek dot. zabezpieczenia środków na modernizację układu drogowego skrzyżowania ul. Brynowska - Woźniczki - Kępowa

  Pobierz

 • Wniosek dot. zabezpieczenia środków na modernizację układu drogowego skrzyżowania ul. Brynowska - Woźniczki - Kępowa

  Pobierz

 • Wniosek dot. zabezpieczenia środków na modernizację układu drogowego skrzyżowania ul. Brynowska-Woźniczki-Kępowa

  Pobierz

  Lipiec 2005

 • Wniosek dot. wyciszenia wentylatorów przewietrzania kopalni KWK "Wujek" oraz zobowiązania KWK "Wujek" do ograniczenia ruchu lokomotywy w godz. 22:00-6:00

  Pobierz

 • Wniosek dot. zabezpieczenia środków finansowych na remont chodnika przy ul. Mikołowskiej

  Pobierz

 • Wniosek dot. "Yanassa Project" - walka o lepsze osiedle - BRM 597

  Pobierz