Wnioski

  Wrzesień 2010

 • Wniosek dot. zbyt dużej ilości dzieci w klasie I-szej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Katowicach

  Pobierz

 • Wniosek dot. realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Akcent pod nazwą "Gulasz z Serc"

  Pobierz

 • Wniosek dot. wykonania progów zwalniających na ul. Kępowej, Teresy i Połomińskiej w Katowicach

  Pobierz

 • Wniosek dot. uruchomienia lamp oświetleniowych na ul. Pośpiecha w Katowicach

  Pobierz

 • Wniosek dot. handlu bez zezwolenia na ulicach miasta Katowice

  Pobierz

  Październik 2010

 • Wniosek dot. uporządkowania terenów znajdujących się na terenie osiedla Tysiąclecie

  Pobierz

 • Wniosek dot. wykonania ogrodzenia placu zabaw w rejonie Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Katowicach

  Pobierz

 • Wniosek dot. wykonania prac na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach

  Pobierz

 • Wniosek dot. wymiany nawierzchni na placu zabaw przy ul. Ligockiej a 9-ciu z Wujka

  Pobierz

 • Wniosek dot. wykonania ekranów akustycznych na wys. Ogródków działkowych "Zgoda"

  Pobierz

 • Wniosek dot. wykonania remontu mostu łączącego ul. Asnyka i Kościuszki w Katowicach

  Pobierz

  Grudzień 2010

 • Wniosek dot. opracowania programu opieki nad kotami wolnożyjącymi w naszym mieście

  Pobierz

 • Wniosek dot. wykonania szczegółowej inwentaryzacji lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkalny Gminy Katowice

  Pobierz