Wnioski

  Styczeń 2004

 • Wniosek dot. sprzedaży mieszkań zakładowych będących w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostra oddz. Katowice

  Pobierz

  Wrzesień 2004

 • Wniosek dot. zobowiązania KHW KWK "Wujek" do naprawy nawierzchni dróg i ulic ul. W. Pola i Gallusa

  Pobierz

  Grudzień 2004

 • Wniosek dot. korekty planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2003-2007 w części dotyczącej roku 2005

  Pobierz