Wnioski

  Maj 2002

 • Wniosek dot. pozostawienia oddziałów gimnazjalnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 lub utworzenia w tej szkole gimnazjum

  Pobierz

  Grudzień 2002

 • Wniosek dot. przygotowania programu robót interwencyjnych dla bezrobotnych i wdrożenia go do realizacji

  Pobierz

 • Wniosek dot. przyznania środków finansowych na zakup narzędzi i zainstalowanie w SP nr 5 w Katowicach alarmu z monitoringiem

  Pobierz