Interpelacje

  Styczeń 2017

 • Interpelacja ws. remontu dachu Kościoła w Dębie

  Pobierz

 • Interpelacja ws. oświetlenia świątecznego ul. Dębowej i choinki przy Kościele w Dębie

  Pobierz

 • Interpelacja ws. Centrum Usług Wspólnych

  Pobierz

 • Interpelacja ws. budowy hali sportowej przy ul. Mikołowskiej 131

  Pobierz

 • Interpelacja ws. ilości wolnych lokali mieszkalnych - pustostanów - na terenie miasta Katowice oraz kosztów, jakie generują

  Pobierz

 • Interpelacja ws. nie przekształcenia Szpitala w Murckach lecz pozostawienia nadal jako SPZOZ Szpital Miejski Murcki

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zwiększenia środków na finansowanie Orkiestr Dętych w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przejęcia przez miasto Katowice od KHW S.A. KWK "Wujek" naprawy nawierzchni jezdni, chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Zgody w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia środków finansowych na remont elewacji budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej przy ul. Reymonta 8-10 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wprowadzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ul. Gliwickiej 139 w Katowicach dla działek 18/1; 21/1; 24/1

  Pobierz

  Luty 2017

 • Interpelacja ws. Centrum Usług Wspólnych

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wydania zezwolenia na eksploatację zasobów 407/4 w południowej części pola S ścianą 305-S dla KWK Staszic

  Pobierz

 • Interpelacja ws. podpisania porozumienia i wydanie zezwolenia na eksploatację zasobów pokładu 501 ścianą 501 dla KWK Staszic

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wstrzymania likwidacji Szpitala Miejskiego Spółka z o.o. w Katowicach - Murckach przy ul. Sokołowskiego 2

  Pobierz

 • Interpelacja ws. utworzenia w Szkole Podstawowej Nr 33 w Katowicach klasy sportowej o profilu szermierczo-pływackim

  Pobierz

  Marzec 2017

 • Interpelacja ws. przyznania środków finansowych na dokonanie waloryzacji świadczeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach podległych gminie Katowice

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia środków finansowych na inwestycje w SPZOZ Szpital Miejski Murcki

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia środków finansowych na inwestycje w SPZOZ Szpital Miejski Murcki

  Pobierz

 • Interpelacja 423/2017

  Pobierz

 • Interpelacja ws. sprzedaży w trybie pozaprzetargowym gruntu przy u. Józefowskiej 22 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Subcentrum Południe w Katowicach rejon ulic Rolna i Kłodnicka oraz planowanej budowy drogi będącej przedłużeniem ul. Wodospadów w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przyznania środków finansowych na organizację 26-tego festynu "Dni Dębu"

  Pobierz

 • Interpelacja ws. monitoringu wizyjnego przy ul. 3-go Maja 36 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. dokapitalizowania Szpitala Murcki Sp. Z o.o. w Katowicach

  Pobierz

  Kwiecień 2017

 • Interpelacja ws. budowy Pomnika Matki i Dziecka Niepełnosprawnego przy ulicy Ułańskiej 5a w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. naprwy nawierzchni ul. Stroma w Katowicach i wycinki uschniętych drzew rosnących przed parkanem byłej złomnicy przy ulicy Załęskiej w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. skierowania linii autobusowej nr. 13 do dworca kolejowego w Katowicach

  Pobierz

  Maj 2017

 • Interpelacja ws. zwiększenia ilości koszy na śmieci na ulicach naszego miasta

  Pobierz

 • Interpelacja ws. tworzenia oddziałów dwujęzycznych dla uczniów obecnych klas VI szkół podstawowych w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. uruchomienia Żłobka Miejskiego na Osiedlu Tysiąclecia i Piotrowice w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zwiększenia dotacji na remont zabytkowego Kościoła pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników w Katowicach-Dębie

  Pobierz

 • Interpelacja ws. harmonogramu prac remontowych w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz Przedszkolu Nr 94 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. remontu ul. Zgody w Katowicach - naprawa szkód górniczych w jezdni i kanalizacji

  Pobierz

 • Interpelacja ws. błędu w interpelacji nr 443/2017

  Pobierz

 • Interpelacja ws. położenia nowego chodnika przy Przedszkolu nr 12

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wymiany lamp oświetleniowych na całej długości ul. W. Pola w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. naprawy nawierzchni ulic: Janasa i Pośpiecha w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przywrócenia drugiego etatu informatyka w Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach, który został przeniesiony do Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. remontu podłogi w sali gimnastycznej Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wsparcia działań zmierzających do zakwalifikowania Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, o profilu urologia

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zasad zatrudniania bezrobotnych w pracach publicznych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. pomocy przy organizacji V Festynu Rodzinnego "Bajeczna sobota - serduszko bije na Witosa"

  Pobierz

 • Interpelacja ws. drogi dojazdowej do posesji przy ul. Kępowej 33, 35 i 35a w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. remontu infrastruktury technicznej przy ul. Mikołowskiej w Katowicach

  Pobierz

  Czerwiec 2017

 • Interpelacja ws. kompleksowego rozwiązania - usprawnienia organizacji ruchu w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie przyznania lokalu mieszkania zastępczego dla pracownika szkoły ZSO nr 7 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wniosku rodziców Gimnazjum nr 35 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie remontu ul. Karolinki w rejonie Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie kompleksowej modernizacji ul. Kotlarza w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie remontu drogi dojazdowej do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wyremontowania ul. Ziołowej stanowiącą drogę dojazdową do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie utworzenia ryneczku dla Wełnowca-Józefowca

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie zwiększenia środków w budżecie miasta Katowice na remonty wolnych lokali mieszkalnych

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie planowanej budowy infrastruktury drogowej w rejonie ulic Wodospady i Stara Kłodnicka

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie świątecznej iluminacji na ul. Wincentego Pola w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie świątecznych ozdób na ul. Dębowej w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie miasta Katowice na dokończenie remontu dachu Kościoła świętych Jana i Pawła Męczenników w Katowicach - Dębie

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie rozliczenia mieszkania przy ul. Bromboszcza zdanego do KZGM przez mieszkańców naszego miasta

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie przywrócenia ruchu kołowego w dwóch kierunkach na całości ul. Gnieźnieńskiej w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie termomedernizacji bloku przy ul. Iłłakowiczówny 27c w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie otwarcia basenu Rolna w Katowicach

  Pobierz

  Lipiec 2017

 • Interpelacja w sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice poprzez zastosowanie działań profilaktycznych

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie budowy ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A4 w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Witosa

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie utworzenia klasy szóstej w reaktywowanej Szkole Podstawowej nr 56 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie udzielenia wszelakiej prawem dostępnej pomocy mieszkance Katowic

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie nieodpłatnego użytkowania terenu przy ul. Wyplera 14A w Katowicach przez mieszkańców tego rejonu

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie realizacji wniosków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie zagospodarowania i remontu podwórka zlokalizowanego w obszarze nieruchomości przy ul. 3 Maja 31 oraz Pl. Wolności 1

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie utworzenia Młodzieżowego Domu Kultury w Szkole Podstawowej nr 33 w Katowicach

  Pobierz

  Sierpień 2017

 • Interpelacja w sprawie udzielenia pomocy osobie bezdomnej

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie przyjęcia dziecka do Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wydania skierowania do stałej pracy dla kolejnego wykształconego młodego mieszkańca naszego miasta

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie zabezpieczenia budynków gospodarczych znajdujących się na terenie przylegającym do terenu osiedla dzierżawionego przez Fundację Pomocy Dzieciom i Seniorom

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie sprawdzenia zasadności wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w lokalu gastronomicznym przy ul. PCK 19 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie przyjęcia dziecka do Żłobka Miejskiego na ul. Szeptyckiego w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie przejęcia działki oraz obiektów sportowych Klubu Sportowego "Rozwój" w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie realizacji wniosków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie udzielenia pomocy osobie bezdomnej

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wstrzymania eksmisji z lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób miasta Katowice

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie przyłączenia do sieci wodociągowej działki hodowlanej przy ul. Alfreda w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie przycięcia pielęgnacyjnego drzewa znajdującego się w sąsiedztwie działki hodowlanej przy ul. Alfreda w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie zamiany/wynajęcia lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta Katowice

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie remontu organów piszczałkowych w Kościele pw św. Józefa w Katowicach Załężu

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wykonania remontów na osiedlu W. Witosa w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wykonania w 2018 r. remontów na osiedlu Witosa w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wykonania napraw i zabezpieczenia klatki schodowej w budynku przy ul. Kozielskiej 8 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie nonitoringu wizyjnego na osiedlu Witosa oraz pozostałych osiedlach w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie systemu monitoringu wizyjnego na osiedlu Witosa oraz pozostałych osiedlach w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wykonania remontów w 2018r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach przy ul. Witosa 23

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wykonania zadań remontowych i inwestycyjnych w 2018r.

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wykonania n/w zadań remontowych i inwestycyjnych w 2018r.

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wykonania n/w zadań remontowych i inwestycyjnych w 2018 r.

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie utworzenia w 2018 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach Młodzieżowego Domu Kultury

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wykonania remontów w 2018 r. w budynku Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wykonania pilnych remontów w 2018 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach przy ul Witosa 23

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wykonania w 2018 r. remontów na osiedlu Załęże w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wykonania w 2018 r. działań inwestycyjnych w dzielnicy Załęska Hałda część zachodnia w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wykonania w 2018 r. remontów w dzielnicy Dąb w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wykonania w 2018 r. remontów w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wykonania remontów w 2018 r. na osiedlu Tysiąclecie w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wykonania w 2018 r. remontów w dzielnicy Dąb w Katowiach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wykonania pilnych remontów w 2018 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Katowicach przy ul. Zarębskiego

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wykonania pilnych remontów w 2018 r. na osiedlu Załęże w Katowicach

  Pobierz

  Wrzesień 2017

 • Interpelacja w sprawie samochodu osobowego marki Renault Master

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie zwiększenia budżetu Biura Konserwatora Zabytków na 2018 r.

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie linii autobusowej nr 13

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie przyjęcia dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 12 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Katowice na 2018 r. na inwestycje w Szpitalu Miejskim Murcki Sp. z o.o.

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Katowice na 2018 r. na inwestycje i remonty na osiedlu Witosa w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie zwiększenia środków finansowych w budżecie miasta Katowice na 2018 r. na realizację programu prowadzonego przez MOPS p/n "Seniorady Katowickie"

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie przyznania środków finansowych w budżecie Miasta Katowice na 2018 r. na dofinansowanie budowy Pomnika Matki Dziecka Niepełnosprawnego

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie udzielenia odpowiedzi i zajęcia stanowiska w sprawie

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie podjęcia interwencji nieczynnych od kilku miesięcy schodów na dworcu kolejowym w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie utworzenia 2 oddziałów klas siódmych w Szkole Podstawowej nr 56 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup ocieplanych "domki" dla kotów wolnożyjących

  Pobierz

  Październik 2017

 • Interpelacja w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie podjęcia interwencji o uprzątnięcie terenu obok boiska sportowego XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego socjalnego

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego w ramach programu "mieszkanie na remont"

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wyjazdu z osiedla "Ligota Park" na ulicę Orkana

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie uporządkowania terenu i zabezpieczenia go przed dzikami

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wydzierżawienia dodatkowej części działki nr 3/44, obręb Dz. Bogucice-Zawodzie na rzecz Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej "Wspólna Praca"

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie zwiększenia środków finansowych w budżecie miasta Katowice na 2018 r. na realizację programu prowadzonego przez MOPS p/n "Seniorady Katowickie"

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie przyznania środków finansowych w budżecie miasta Katowice na 2018 r. na realizację zadań do realizacji przez ZSTiO nr 2 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejon ul. Rolna i Ligocka w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja jako uzupełnienie w sprawie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejon ul. Rolna i Ligocka w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie udzielenia pomocy mieszkance Katowic

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom Katowic - karmicielom kotów wolnożyjących

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie zadania z Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018 #LOOK! Letni Osiedlowy Ośrodek Kultury. Cykl imprez plenerowych na Os. Witosa wraz z festynem rodzinnym

  Pobierz

 • Interpelacja w nawiązaniu do odpowiedzi na interpelację w sprawie

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie instalacji kamer monitoringu miejskiego przy parafii na Osiedlu Witosa w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie udzielenia pomocy mieszkance Katowic

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego mieszkance Katowic

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie uszkodzenia 2 aut osobowych w dn. 28.09.2017 r. w Katowicach na ul. Stromej

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie dokończenia budowy ścieżek rowerowych oraz nieudanego festynu z dn. 17.09.2017 r. zorganizowanego dla mieszkańców oś. Brynów - okolice budynku ul. W. Pola 2,4,5,8 w Katowicach

  Pobierz

  Listopad 2017

 • Interpelacja w sprawie przyznania środków finansowych w budżecie miasta Katowice na 2018 r. na realizację zadań w Miejskim Przedszkolu nr 94 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja dotycząca termomodernizacji w placówkach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie "kina pod chmurką" organizowanego w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018 #LOOK! Letni Osiedlowy Ośrodek Kultury

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie przyznania lokalu socjalnego na rzecz Osoby Bezdomnej

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego i udzielenia pomocy mieszkance Katowic

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie przydziału na lokal mieszkalny

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie przejęcia przez miasto Katowice Żeńskiej Orkiestry Salonowej

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Dębowej w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie oczyszczenia rzeki Kłodnicy w Starej Ligocie

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie budowy 9-ciu wysoko kondygnacyjnych budynków mieszkalnych na os. Tysiąclecia w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie skierowania do pracy dla kolejnego młodego mieszkańca naszego miasta

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie przydziału mieszkania komunalnego

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie skierowania do pracy dla kolejnego młodego mieszkańca Katowic

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie zagospodarowania terenów na nasypie kolejowym byłej piaskowni i udostępnienia ich mieszkańcom osiedla Witosa w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie zadania z Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018 #LOOK! Letni Osiedlowy Ośrodek Kultury. Cykl imprez plenerowych na os. Witosa wraz z festynem rodzinnym

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie umożliwienia bezpłatnego korzystania z lodowiska Hali Widowiskowo-Sportowej "Spodek"

  Pobierz

  Grudzień 2017

 • Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Dębowej w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wycinki topoli rosnących przy ul. Mikołowskiej 102-116 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie naprawy ulic: Piękna, Ligocka, Gallusa, W. Pola i Mikołowska w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie uporządkowania terenu przyległego do boiska sportowego XV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie interwencji Wspólnoty Mieszkaniowej w przedmiocie kompleksowego remontu sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Obroki w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie budowy Wodnego Placu Zabaw na Os. Witosa w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie wykonania kompleksowej modernizacji sieci kanalizacyjnej w obrębie nieruchomości usytuowanych w rejonie ul. Obroki 82, 84, 86, 90, 90abc,97,99, 101, 103 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie oświetlenia kościoła - Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa w Katowicach - Załęże

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie budowy łączników drogowych w rejonie ulic: Rataja, Sławka, Dulęby oraz Grabskiego

  Pobierz