Interpelacje

  Styczeń 2016

 • Interpelacja ws. poprowadzenia linii tramwajowej oraz drogi kołowej w dzielnicy Ochojec

  Pobierz

 • Interpelacja ws. organizacji Wystawy Psów Rasowych Katowice 2016

  Pobierz

 • Interpelacja ws. bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej dla rodzin wielodzietnych

  Pobierz

 • Interpelacja ws. uzupełnienia interpelacji nr 209/2015 z dnia 26 listopada 2015r.

  Pobierz

 • Interpelacja ws. remontu przy ul. Pośpiecha

  Pobierz

 • Interpelacja ws. ogrzewania w szkołach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. remontu ulicy

  Pobierz

 • Interpelacja ws. działań dotyczących utworzenia Muzeum Historii Medycyny i Farmacji na Górnym Śląsku

  Pobierz

 • Interpelacja ws. obniżenia czynszu

  Pobierz

 • Interpelacja ws. usunięcia billboardu

  Pobierz

  Luty 2016

 • Interpelacja ws. planów zagospodarowania terenu po niedawno wyburzonej hali sportowej przy ul. Kossutha i Obroki w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. podjęcia interwencji w Miejskim Przedszkolu nr 94

  Pobierz

 • Interpelacja ws. powołania firmy zewnętrznej do zarządzania MOSIR

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przyspieszenia wydania decyzji dotyczącej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 w Katowicach, Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

  Pobierz

 • Interpelacja ws. pilnego przyznania środków finansowych w wys. 95 000 PLN netto na budowę ogrodzenia dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przyznania środków finansowych w wys. 3000 PLN na wsparcie uroczystości związanych ze zmianą nazwy Szkoły Podstawowej Nr 5 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. budowy hali sportowej przy ZSTiO Nr 2 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. decyzji dotyczących utworzenia Muzeum Historii Medycyny i Farmacji na Górnym Śląsku

  Pobierz

 • Interpelacja ws. drogi dojazdowej do garaży i mieszkań przy ul. Przodowników

  Pobierz

  Marzec 2016

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia w budżecie miasta Katowice na 2016 rok środków na remonty w Miejskim Przedszkolu nr 51

  Pobierz

 • Interpelacja ws. możliwości wynajmu lokalu użytkowego przy ul. Mariackiej 3 w Katowicach pow. 109m2

  Pobierz

 • Interpelacja ws. podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalnych

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wadliwie funkcjonującej sieci kanalizacyjnej

  Pobierz

 • Interpelacja w sprawie przeniesienia pomnika poległych w katastrofie górniczej górników kopalni Kleofas

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przyznania środków finansowych dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach na budowę ogrodzenia

  Pobierz

 • Interpelacja ws. budowy hali sportowej przy ZSTiO Nr 2

  Pobierz

 • Interpelacja ws. działań dotyczących nadania Szpitalowi Murcki w Katowicach imienia dra Jerzego Borysa

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wykupu udziałów w nieruchomości przy ul. Plebiscytowej 35, 35a w Katowicach przez Miasto Katowice

  Pobierz

 • Interpelacja ws. planowanej podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalnych

  Pobierz

 • Interpelacja ws. kładki łączącej ulicę Lubiny z ulicą Gabrieli Zapolskiej w Katowicach - Brynowie

  Pobierz

  Kwiecień 2016

 • Interpelacja ws. wniosku Stowarzyszenia Wielka Śląska Orkiestra

  Pobierz

 • Interpelacja ws. hali sportowej przy ZSTiO nr 2

  Pobierz

 • Interpelacja ws. ogrodzenia na terenie przedszkola nr 51

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wniosku Towarzystwa Miłośników Dębu

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przyjęcia ucznia spoza obwodu do Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. utworzenia dodatkowego oddziału na poziomie klasy pierwszej w Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. remontu budynku przy ul. Opolskiej 4

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wadliwie funkcjonującej sieci kanalizacyjnej

  Pobierz

 • Interpelacja ws. budowy hali sportowej przy ul. Mikołowskiej 131

  Pobierz

 • Interpelacja ws. uwag do nowoprojektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Gliwickiej 139

  Pobierz

  Maj 2016

 • Interpelacja ws. przeniesienia pomnika poległych w katastrofie górniczej górników kopalni Kleofas

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wykonania chodnika i usunięcia drzewa i krzewów w rejonie ulic: Lubiny, Kępowa, Woźniczki, Brynowska w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. remontu torowiska tramwajowego

  Pobierz

 • Interpelacja ws. naprawy drogi przy ul. Przodowników 80-120

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przyznania środków finansowych na rzecz Gimnazjum Nr 1 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. budowy hali przy ul. Mikołowskiej 131

  Pobierz

 • Interpelacja ws. dofinansowania organizacji festynu "XXV Dni Dębu"

  Pobierz

 • Interpelacje ws. naprawy ławek na rynku

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zagwarantowania wjazdu/wyjazdu na posesję, na której prowadzony jest Skup Surowców Wtórnych żelaznych i nieżelaznych

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia zaniedbanych i nieużytkowanych obiektów przy ul. Gallusa

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zakłócania ciszy nocnej

  Pobierz

  Czerwiec 2016

 • Interpelacja ws. budowy hali przy ul. Mikołowskiej 131

  Pobierz

 • Interpelacja ws. odprowadzenia wody deszczowej z budynku przy ul. Młyńskiej

  Pobierz

 • Interpelacja ws. dofinansowania działalności Klubu Sportowego "Rozwój"

  Pobierz

 • Interpelacja ws. udzielenia wyjaśnień w zakresie dalszego funkcjonowania Skupu Surowców Wtórnych żelaznych i nieżelaznych

  Pobierz

 • Interpelacja ws. uporządkowania wjazdu do posesji przy Pl. Wolności 8

  Pobierz

 • Interpelacja ws. rozwiązania kłopotów komunikacyjnych

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przydziałów lokali mieszkalnych na rzecz mieszkańców budynku przy ul. Słowackiego 39

  Pobierz

 • Interpelacja ws. uzyskania zgody UM Katowice na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Modrzejewskiej

  Pobierz

 • Interpelacja ws. rozwiązania kłopotów komunikacyjnych związanych z dojazdem do dzielnicy Katowice Panewniki

  Pobierz

  Lipiec 2016

 • Interpelacja ws. montażu progów zwalniających

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wprowadzania zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wprowadzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego rejon Gliwicka, Bracka, Grundmanna

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej w jednostkach miasta Katowice

  Pobierz

 • Interpelacja ws. utworzenia 2 dodatkowych klas pierwszych w Gimnazjum Nr 1 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. utrzymania pomników na terenie miasta Katowice

  Pobierz

 • Interpelacja ws. instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach MDK "Koszutka" Filia "Dąb"

  Pobierz

 • Interpelacja ws. udzielenia pomocy przy realizacji teledysku, w którym występuje artystka "Mona Lisa"

  Pobierz

 • Interpelacja ws. naprawy kanalizacji deszczowej i jezdni - ul. Zgody

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wykonania nowej sieci wodociągowej na ul. Cedrowej

  Pobierz

 • Interpelacja ws. uzupełnienia drzewostanu przy ul. W. Pola 2-4

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zmiany uchwały nr XXXVII/777/09 Rady Ministra Katowice

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wprowadzenia Centrum Usług Wspólnych

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wsparcia wniosku dyrektora ZSTiO Nr 2 w zakresie awaryjnej naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku

  Pobierz

 • Interpelacja ws. usystematyzowania zasad korzystania z ZFŚS przez jednostki podlegające pod ZOJO

  Pobierz

  Sierpień 2016

 • Interpelacja ws. umożliwienia Klubowi Sportowemu Gloria korzystania z hali w Ośrodku Sportowym w Szopienicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zasypania stawu przy ul. Ligockiej

  Pobierz

 • Interpelacja ws. remontu ul. Zgody

  Pobierz

 • Interpelacja ws. objęcia monitoringiem wizyjnym ul. Teatralnej

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wyrażenia zgody na organizację Gali MMA w katowickim Spodku

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia w budżecie miasta Katowice na rok 2017 funduszy na zagospodarowanie zgodnie z koncepcją skweru na użyczonej od UM Katowice działce nr 77/26, rej. 3354

  Pobierz

  Wrzesień 2016

 • Interpelacja ws. umożliwienia korzystania z lodowiska K.S. SIGMA w Katowickim Spodku

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wsparcia realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych zaprojektowanych przez dyrektora ZSTiO Nr 2 w planie budżetowym w 2017 roku

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2017r.

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2017r.

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2017r.

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2017r.

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2017r.

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2017r.

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2017r.

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2017r. na remonty i inwestycje

  Pobierz

 • Interpelacja ws. projektu Muzeum Historii Medycyny i Farmacji

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wyciszenia hałasu komunikacyjnego w Parku Kościuszki

  Pobierz

 • Interpelacja ws. skrócenia trasy autobusu linii 13

  Pobierz

 • Interpelacja ws. dofinansowania działalności KS "Rozwój" Katowice

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zaniechania budowy zjazdu z parkingu COIG przy ul. Pięknej

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wsparcia wniosku Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów

  Pobierz

 • Interpelacja ws. Centrum Usług Wspólnych

  Pobierz

 • Interpelacja ws. organizacji targów sportowych

  Pobierz

  Październik 2016

 • Interpelacja ws. możliwości instalacji profesjonalnego systemu nagłaśniającego w Ośrodku Sportowym Szopienice przy ul. 11 Listopada 16

  Pobierz

 • Interpelacja ws. pielęgnacji drzew w rejonie zjazdu z autostrady przy ul. Mikołowskiej

  Pobierz

 • Interpelacja ws. naprawy nawierzchni asfaltowej przed sklepem RABAT przy ul. Gallusa 15

  Pobierz

 • Interpelacja ws. montażu lustra drogowego przy wyjeździe z posesji przy ul. Gallusa 18

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Miasta dotyczącej zasad wynajmowania lokali

  Pobierz

 • Interpelacja ws. remontu szatni szkolnej

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przycięcia korony drzew

  Pobierz

 • Interpelacja ws. uzupełnienia interpelacji nr 379/16

  Pobierz

 • Interpelacja ws. pozostawienia Technikum nr 8 w Katowicach w jego dotychczasowej siedzibie tj. przy ul. Mickiewicza 16 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. likwidacji 2 znaków 8-36 "zakaz zatrzymywania się" na odcinku ul. W. Pola 65 w Katowicach - kopalnia KWK "Wujek"

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zwolnienia części opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków SPSK Nr 6 ŚUM Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. powstania CUW

  Pobierz

 • Interpelacja ws. Centrum Usług Wspólnych

  Pobierz

  Listopad 2016

 • Odpowiedź do interpelacji w sprawie ujęcia w planie budżetowym miasta Katowice finansowania w 2017 roku Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów"

  Pobierz

 • Interpelacja ws. Centrum Usług Wspólnych

  Pobierz

 • Interpelacja ws. oświetlenia świątecznego ulic Gallusa i W. Pola w Katowicach

  Pobierz

  Grudzień 2016

 • Interpelacja ws. udzielenia pomocy mieszkańcom ubiegającym się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości Rodzinnego

  Pobierz