Interpelacje

  Styczeń 2011

 • Interpelacja ws. przyznania pomocy finansowej i znalezienia pracy

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w ZS nr 7 w Katowiach na rzecz Szkoły "Pozytyw"

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia środków finansowych i wydanie decyzji o doświetleniu nieruchomości przy ul. Dunikowskiego 18-20 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. podjęcia interwencji w sprawie pozbawienia mieszkańców Katowic do lekarzy specjalistów

  Pobierz

 • Interpelacja ws. podjęcia interwencji w sprawie pozbawiania mieszkańców Katowic dostępu do lekarzy specjalistów

  Pobierz

  Luty 2011

 • Interpelacja ws. poparcia dla inicjatywy utworzenia Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. podjęcia decyzji o wsparciu pilotażowego programu innowacyjnego w zakresie wdrażania metody prof. Bronisława Rocławskiego dotyczącej wczesnej nauki czytania i pisania

  Pobierz

 • Interpelacja ws. podjęcia decyzji o ograniczeniu godzin handlu sklepu Rabat na ul. Gallusa do 22:00

  Pobierz

 • Interpelacja ws. objęcia honorowego patronatu nad realizacją projektu "Moje Miasto"

  Pobierz

 • Interpelacja ws. podjęcia decyzji o anulowaniu obowiązku zapłaty przez Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Katowicach kwoty 1448zł z tytułu rozliczenia za zużycie wody i odprowadzenie ścieków

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wyrażenia zgody na wystawienie ogródka zimowego na ul. Wawelskiej w Katowicach przez kawiarnię Gaudi Cafe

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wyrażenia zgody na wykonanie ze środków finansowych Urzędu Miasta Katowice placu zabaw przy ul. Adwentowicza 17 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. podjęcia interwencji u właściciela i zarządcy nieruchomości usytuowanej przy ul. Warszawskiej 21 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. podjęcia interwencji odnośnie przeprowadzenia mostu łączącego ul. Kościuszki i ul. Asnyka

  Pobierz

 • Interpelacja ws. złomnicy na ul. Załęskiej w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przyśpieszenia wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejon Kościuszki, Zgrzebnioka i Huberta

  Pobierz

 • Interpelacja ws. umowy uzyczenia lokalu przy ul. 3 Maja 36/2 w Katowicach na rzecz Stowarzyszenia Szansa dla każdego

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wykupu lokali mieszkalnych przy ul. Św. Bronisławy w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. pozbawienia mieszkańców Katowic dostępu do lekarzy specjalistów

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt obejmujących sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów kotów

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przeniesienia złomnicy z ul. Załęskiej w Katowicach na tereny zamieszkałe

  Pobierz

  Marzec 2011

 • Interpelacja ws. przebudowy wodociągu z przyłączami na ul. Truskawkową w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. podwyżek czynszów w mieszkaniach na ul. Dębowej i Sportowej w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przeniesienia złomnicy z ul. Załęskiej i ograniczenia hałasu powodowanego przez złomnicę

  Pobierz

  Kwiecień 2011

 • Interpelacja ws. przyznania środków finansowych bądź wykonanie remontu w nowo otrzymanych pomieszczeniach Klubu "Szansy dla Każdego przy ul. 3 Maja 36/2 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego przy ul. Załęskiej w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wyrażenia zgody na zagospodarowanie terenu pod parkingi dla oś. Janasa Ondraszka

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wyegzekwowania od zarządców i właścicieli nieruchomości uporządkowania terenów

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wymiany uszkodzonych lamp w Parku Kościuszki w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. naprawy krawężników na ul. Pięknej w Katowicach

  Pobierz

  Maj 2011

 • Interpelacja ws. możliwości zamknięcia śmietnika przy ul. W. Pola 2 i 4 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. podania ostatecznego terminu wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejon Kościuszki, Zgrzebnioka i Huberta

  Pobierz

 • Interpelacja ws. rozwiązania braku miejsc w przedszkolach w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. remontu muszli koncertowej w Parku im. T. Kościuszki w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. remontu otoczenia Przedszkola Nr 12 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. remontu infrastruktury technicznej na ul. Mikołowskiej w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przyznania lokalu mieszkalnego i objęcia pomocą niepełnej rodziny

  Pobierz

 • Interpelacja ws. rozłożenia na raty zlaegłości z tytułu rozliczenia wody na rzecz Polskiego Związku Niewidomych "Koło" w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. czasowego zwolnienia za użytkowanie lokali przy ul. 3 Maja 36 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. modernizacji Pałacu Młodzieży w Katowicach

  Pobierz

  Czerwiec 2011

 • Interpelacja ws. naprawy odcinka ulicy między ul. Domeyki a ul. Bohdanowicz oraz zwiększenia liczby punktów świetlnych przy ul. Czeczotta w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wyrażenia zgody na zwiększenie liczby podopiecznych Klubu "Szansa dla każdego"

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wydania decyzji i zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie placów zabaw na osiedlu Centrum, Rolna i Zadole w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. braku ofert pracy dla młodych wykształconych ludzi, mieszkańców Katowic

  Pobierz

 • Interpelacja ws. ustanowienia służebności na własności Skarbu Państwa

  Pobierz

 • Interpelacja ws. nieprawidłowo wykonanych robót remontowych na ul. Szybowej w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. rozważenia możliwości dofinansowania organizacji meczów mistrzowskich

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wykonania placów zabaw i doświetlenia osiedla przy ul. Polarna w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. koszenia traw na zieleńcach, parkach w Katowicach

  Pobierz

  Lipiec 2011

 • Interpelacja ws. ostatecznego podania terminu remontu klatki schodowej przy ul. 3 Maja 36 w Katowicach

  Pobierz

  Listopad 2011

 • Interpelacja ws. pomocy w pozyskaniu kostki brukowej celem dokończenia budowy parkingu dla GCZD w Katowicach

  Pobierz

  Grudzień 2011

 • Interpelacja ws. podjęcia decyzji o naprawie nawierzchni ul. Bielika w Katowicach

  Pobierz