Interpelacje

  Styczeń 2010

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia środków finansowych i wydanie decyzji o doświetleniu nieruchomości przy ul. Dunikowskiego 18-20 w Katowicach

  Pobierz

  Luty 2010

 • Interpelacja ws. w sprawie zwiększenia liczby w żłobkach w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przyznania środków finansowych na działalność Towarzystwa Dębu na rzecz mieszkańców tej dzielnicy

  Pobierz

 • Interpelacja ws. rozwiązania problemu źle zaparkowanych aut wzdłuż ul. Medyków w Katowicach

  Pobierz

  Marzec 2010

 • Interpelacja ws. rozwiązania problemu aktualnych ofert pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przyznania środków finansowych na dokonanie napraw jezdni po długotrwałej zimie

  Pobierz

  Kwiecień 2010

 • Interpelacja ws. zabezpieczenie środków finansowych na remont muszli koncertowej w Parku Kościuszki w Katowiach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia środków finansowych na montaż fotoradaru na ul. Mikołowskiej u zbiegi ul. W.Pola w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zmiany lokalizacji składnicy złomu na ul. Załęskiej w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia środków finansowych na uzupełnienie oświetlenia w Parku Kościuszki w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przyznania pomocy mieszkańcom Katowic bądź pośrednictwa w negocjacjach z PKP i HMN Szopienice

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia środków finansowych na wyjazdy na wyjazdy dzieci z Domów Dziecka z Katowic na kolonie letnie

  Pobierz

 • Interpelacja ws. ostatecznego terminu wykonania remontu nawierzchni chodników i jezdni ul. Szybowej w Katowicach

  Pobierz

  Maj 2010

 • Interpelacja ws. ostatecznego terminu wykonania remontu ul. Załęskiej i Zgody w Katowicach wraz z remontem gospodarki ściekowej w tym przepompowni ścieków

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wykonania napraw nawierzchni ulic i chodników na terenie osiedla Murcki w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. rozwiązania problemu mieszkańców budynku przy ul. W. Pola 13 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. ostatecznego terminu wykonania remontu ul. Załęskiej i Zgody w Katowicach wraz z remontem gospodarki ściekowej w tym przepompowni ścieków

  Pobierz

 • Interpelacja ws. utworzenia 4 oddziału gimnazjalnego w Gimnazjum Nr 20 w Katowicach

  Pobierz

  Czerwiec 2010

 • Interpelacja ws. pomocy finansowej, medycznej, psychologicznej powodzianom w powiecie bieruńsko-lędzińskim

  Pobierz

 • Interpelacja ws. nadania nazwy skwerowi na osiedlu Tysiąclecie w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. jednakowego traktowania dzieci z Domów Dziecka Katowic

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przyznania prawa pierwszeństwa nabycia lokali przy ul. Mickiewicza ich aktualnym najemcom

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia środków finansowych na remont muszli koncertowej w Parku im. T. Kościuszki w Katowicach

  Pobierz

  Lipiec 2010

 • Interpelacja ws. wyrażenia zgody na utworzenie czwartego oddziału gimnazjalnego w Gimnazjum Nr 20 w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. remontu drogi dojazdowej i chodników przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Katowicach i remontu ulicy Szybowej w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przyśpieszenia spraw związanych z uregulowaniem gospodarki ściekowej na ul. Zgody i Załęskiej w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. modernizacji budynku Domu Prasy Śląskiej i jego przyszłej funkcji

  Pobierz

  Sierpień 2010

 • Interpelacja ws. podjęcia skutecznej interwencji i zamknięcia nowopowstałego punktu sprzedaży dopalacz na ul. Hetmańskiej

  Pobierz

  Wrzesień 2010

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia środków finansowych na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Katowice

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia środków finansowych na naprawę oświetlenia w rejonie ul. Ligocka a 9-ciu z Wujka w Katowicach

  Pobierz

 • Interpelacja ws. zabezpieczenia terenu znajdującego się przy ul. W. Pola 67, na którym dokonywana jest rozbiórka starych budynków

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przyśpieszenia spraw związanych z uregulowaniem związanym z przejęciem pomieszczeń od Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach lub wydaniem zezwolenia na odsprzedanie powyższych pomieszczeń na rzecz ZOZ MSWiA K-ce

  Pobierz

 • Interpelacja ws. uregulowań prawnych w sprawie likwidacji sieci sklepów z tzw. dopalaczami

  Pobierz

  Listopad 2010

 • Interpelacja ws. podjęcia decyzji o likwidacji składnicy złomu na ul. Załęskiej w Katowicach i przeniesienie jej w inne miejsce

  Pobierz

  Grudzień 2010

 • Interpelacja ws. podjęcia decyzji o likwidacji składnicy złomu na ul. Załęskiej w Katowicach i przeniesienie jej w inne miejsce

  Pobierz

 • Interpelacja ws. podjęcia decyzji o budowie garaży pod budynkami TBS Katowice

  Pobierz

 • Interpelacja ws. podjęcia decyzji o przeniesieniu złomowiska poza tereny zamieszkane

  Pobierz

 • Interpelacja ws. powtórnej weryfikacji oferty złożonej przez GERMEN Sp. z o.o.

  Pobierz

 • Interpelacja ws. przyznania pomocy finansowej i znalezienia pracy dla Rodziny XXX

  Pobierz

 • Interpelacja ws. wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w ZS nr 7 w Katowicach na rzecz szkoły "Pozytyw"

  Pobierz